A REND PÁRT OLDALÁNAK HASZNÁLATA

A Rend Párt oldala (http://rendpart.hu, a továbbiakban Oldal) látogatása, igénybevétele és bármilyen adatszolgáltatás önkéntes, használatával mindenki elfogadja az alábbi feltételeket és tudnivalókat, melyek időnként változhatnak a működtetés, a jogszabályi környezet, vagy más egyéb körülmények miatt. Az itt leírt feltételek ismeretét természetesnek vesszük, ezért az elvolvasás elmulasztása nem jelentheti semmiféle hivatkozás alapját.

A Rend Párt oldalán széleskörű információs és ismeretanyag található, amik lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oldalon található tartalmak nem mindenben tükrözi feltétlenül a Rend Párt álláspontját, és nem helyettesítik a szakszerű ismereteket sem. Személyes problémával vagy más egyébbel kapcsolatos kérdésekben keressen közvetlenül bennünket, vagy konzultáljon hozzáértő szakemberrel!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rend Párt oldalán olvasható tartalmak és információk felnőtteknek szólnak, és ezzel együtt kijelentjük, hogy az Oldalon található külső, a párt hatáskörén kívülálló információkért soha, semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállalunk!
Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelő módon értelmezze azokat az információkat és tartalmakat, amelyek a Rend Párt internetes honlapján rendelkezésre állnak.

A Rend Párt oldalán olvasható tartalmak és információk számos helyről származhatnak, így akár az olvasóktól vagy más felhasználóktól is. Mindezek következtében az itt található és olvasható tartalmakért, illetve a megjelenő adatokért, képi-, hang-, vagy egyéb anyagokért, mint ahogy bármilyen más – akár tőlünk, akár másoktól származó – internetes oldalainkon megjelenő tartalomnak, információnak vagy bármi másnak a felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállalunk!

A Rend Párt oldala a világ minden pontjáról látogatható, ezért alapvetőnek és egyértelműnek tekintjük, hogy Oldal meglátogatásával a Felhasználók megértik és magukra nézve kötelezően elfogadják a Magyarországon érvényes előírásokat, szabályokat és törvényeket.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az Oldalon megtalálható adatok és egyéb információk elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban, és az is előfordulhat, hogy van ahol tiltják a felhasználásukat vagy az elolvasásukat. Mindezek miatt nem vállaljuk a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az Oldalt, és úgy használja fel a rajta található tartalmakat, adatokat és információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A Rend Párt oldalának látogatóit és olvasóit úgy tekintjük, hogy az itt leírtakat tudomásul vették, ezért közöttük semmilyen különbséget nem teszünk. Fenntartjuk magunknak a jogot arra is, hogy a leírtakat bármikor szabadon megváltoztassuk.

A Rend Párt oldalán tilos minden olyan magatartás, ami ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A működtető jogosult az oldal felügyeletére és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére, valamint szükség esetén a jogsértő vagy nem odaillő tevékenység, bejegyzés, hozzászólás és egyebek törlésére. Jogszabálysértés esetén az Oldal működtetője a hatáskörrel rendelkező hatóságot megkeresi, és a szükséges lépéseket megteszi, valamint az érintettek adatait jogosult az eljáró hatóság részére átadni.

A Rend Párt oldalának működtetője fenntartja a jogot arra, hogy az oldalon bárkinek a tevékenységét felfüggessze, illetve tiltsa az oldalt olyanok elől, akik az itt leírtakkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsítanak. Az Oldal működtetője jogosult az érdekeit sértő dolgokat, valamint az itt leírtakkal összeegyeztethetetlen információkat, adatokat és egyéb anyagokat minden előzetes figyelmeztetés vagy értesítés nélkül eltávolítani oldalról.

A Rend Párt nem vállal semmilyen felelősséget az oldalon megjelent tartalmakkal, adatokkal, javaslatokkal, információkkal és egyéb anyagokkal kapcsolatosan, illetve bármilyen, az oldal használatából vagy látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan sem!

A Rend Párt oldalának működtetője megtesz mindent annak érdekében, hogy az itt látható, hallható és olvasható tartalmak, információk, illetve a hozzájuk kapcsolódó más jellegű, elektronikus vagy egyéb formában elérhető anyagok szerzői jogi szempontból megfeleljenek a hazai jogszabályoknak, amire szerkesztők és a szerzők figyelmét is felhívja. Amennyiben mégis jogvédett tartalom kerülne fel az oldalra, abban az esetben kérünk mindenkit, hogy az elérhetőségeken jelezze azt, hogy a jogvédett tartalmat mielőbb eltávolíthassuk az oldalról.

A Rend Párt oldalának szolgáltatásai kizárólag személyes jellegűek, ezért az Oldalon megjelenő tartalmak, hírek vagy információk deep-linkelése, részben vagy egészben történő bárminemű felhasználása, másolása, monitorozása (például spider, scrape, stb.), feltüntetése, megjelenítése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen tevékenységből vagy célból csak AZ ENGEDÉLYÜNKKEL LEHETSÉGES! Ennek figyelmen kívül hagyása büntetőjogi felelősségrevonást és kártérítési kötelezettséget eredményezhet!

A Rend Párt oldalán megjelenő minden tartalom, cikk, kép, hang vagy egyéb anyagok – eltérő megjelölés (forrás megjelölés) hiányában – az oldal működtetőjének, illetve az oldal működtetésében közreműködő tartalomszolgáltatóknak a szellemi alkotása, melyeknek részben vagy egészben történő bárminemű megjelenítése, másolása, felhasználása és hivatkozása minden esetben csak az Oldal működtetőjének előzetes és írásbeli engedélyével lehetséges! Ennek elmaradása esetén az illegális vagy jogosulatlan felhasználót büntetőjogi felelősség és kártérítési kötelezettség is terheli!