Hazánk már nem csak gazdasági, hanem a teljes erkölcsi összeomlás felé tart, és közben egyre jobban tönkreteszik nem csak az embereket, hanem a közösségeket is. A politika visszataszító világa megteremtette a káoszt és a zűrzavart minden téren.

A mainál sötétebb és gonoszabb világ ritkán fordult elő a történelmünkben, amit a rendnek és a rendezettségnek kell szükségszerűen felváltania!

Ezért, és a kor kihívásai miatt fogtak össze a jószándékú és változást akaró emberek, hogy a legnagyobb és legártalmasabb problémákkal szemben felvegyék a kesztyűt, és a jelenkor tarthatatlan állapotainak megváltoztatása érdekében cselekvésre ösztönözze a társadalmat.

Össze kell fogni mindazoknak, akik még nem vesztették el a hitüket abban, hogy lehet jól és hasznosan is működtetni a politikát annak érdekében, hogy valódi és hathatós változások következhessenek be a magyar nemzet életében. Együttműködve kell beavatkozni a társadalmat fertőző problémák megoldása érdekében, megváltoztatva és jó irányba fordítva a negatív folyamatokat, az erkölcsi süllyedést és a romló közbiztonságot, amihez elszánt emberek kellenek!

A magyar nép szeretetével, az egymás iránti bizalom, a hozzáértés és az együttműködés erősítésével sikerülhet a társadalmi önvédelem, valamint a megfelelő alternatívák kialakítása a megoldásokhoz, és a bűnözés megfékezésére, ami egy valóban szabad, etikus, tisztességes és jól működő világ létrehozását eredményezheti.
Egy olyan világét, ahol a társadalmi igény következtében nem csak a politika, de a közélet szereplői is függetlenné, hitelessé és értékközvetítővé válhatnak, alárendelve magukat a nemzet érdekeinek.

Ehhez a küzdelemhez és a vele járó feladatok megoldásához várunk mindenkit, aki a tudásával, tehetségével és az akaraterejével hozzá tud járulni ahhoz, hogy valódi értéket közvetítve igazi változások indulhassanak el.

A politikusoktól már nem lehet elvárni, hogy esélyegyenlőséget biztosítsanak, vagy korrekten viselkedjenek a társadalommal szemben. Ráadásul nem érdekli őket sem a valóság, sem pedig az igazság, csak az, amit meg lehet szerezni. Emiatt mindenre képesek, és még a legnagyobb aljasságoktól és hazugságoktól sem riadnak vissza!

Ezért a Rend Párt a működőképesség megteremtéséért, és a biztonságérzet  visszaszerzéséért olyan folyamatot kíván elindítani, ami politikai, közéleti és teljes társadalmi megtisztulást eredményez, és ezzel valóban szabaddá, etikussá, tisztességessé és működőképessé teszi az országot.

A legfontosabb célunk, hogy megteremtsük a mai korrupt, részrehajló, tisztességtelen és bűnös világ ellenszerét, ami csak nagy erőfeszítések árán, az összefogás és az együttműködés révén jöhet létre. Az egymás iránti bizalom, a hozzáértés és a működőképes jogállam megteremtésével sikerülhet a nemzeti önvédelem, és az ehhez szükséges politikai, jogi, gazdasági és társadalmi alternatívák létrehozása is, ami elvezet majd egy korrekt és jól működő egészséges közhatalom létrehozásához, ahol a társadalmi igény következtében a politika és a közösségi alternatívák valóban függetlenné, tisztességessé, és ami a legfontosabb: értékközvetítővé és hitelessé válnak.

Mert csak ez vezethet egy erkölcsös és öntudatos világhoz, aminek nyilvánvaló következménye a káoszt megvető néptömegek régi vágya, a rend, a biztonság, a kulturált és szabad élet, a jólét, és ezzel együtt a testi-lelki egészség megteremtése!

MINDEZEK ÉRDEKÉBEN CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

http://rendpart.hu
https://facebook.com/RendPart
Facebook közösség:
https://facebook.com/groups/RendPart

Csatlakozzon a NÉPSZAVAZÁSI KAMPÁNYHOZ is:
http://halalbuntetest.hu
https://facebook.com/HalalBuntetest
Nyílt Facebook közösség:
https://facebook.com/groups/HalalBuntetest

MOST, VAGY SOHA!